قابل توجه مشتریان مجترم مگنوکارت

با توجه به اینکه اکانت مگنوکارت در سیستم مسترکارت جهانی در حال پردازش و احراز هویت و ثبت نهایی می باشد، ممکن است پروسه خدمتگذاری مگنوگارت تا چند وقت دیگر به تعویق بیفتد. در صورت دست به کار شدن، تمامی اعضای محترم خود را آگاه می نماییم و با همین شیوه درج شده در سایت فعالیت می نماییم.

با تشکر – تیم مدیریت مگنوکارت