شارژ مسترکارت

شارژ مستر کارت

کارت خود را با مبلغ دلخواه شارژ نمایید

قیمت لحظەای دلار مگنوکارت

شارژ مگنو کارت

مدیریت شارژ و موجودی کارت

شارژمستر کارت : شما میتوانید مستر کارت خود را در این قسمت شارژ نمایید. توجه داشته باشید قوانین شارژ مگنو کارت را رعایت نمایید تا در عملیات شارژ دچار مشکل نشوید.

برای مستر کارتهای فیزیکی مبلغی بین 100 تا 10،000 دلار با مضرب 100 وارد نمایید.

برای مستر کارتهای مجازی مبلغی بین 50 تا 2،000 دلار با مضرب 50 وارد نمایید.

شارژ درخواستی در مدت زمان 1 تا 6 ساعت به حساب شما واریز خواهد شد.

نحوه محاسبه شارژ مگنوکارت

برای شارژ مگنو کارت خود باید :

مقدار شارژ مورد نیاز را به دلار وارد نمایید (مضرب 50 برای مستر کارت مجازی مضرب 100 برای مستر کارت فیزیکی)

شماره کارتی را که میخواهید شارژ شود وارد نمایید.

کد ملی خود را وارد نمایید.

توجه فرمایید قیمت دلار مگنو کارت همان قیمت دلار بازار آزاد بعلاوه سه تا پنج درصد کارمزد ( بسته به جریان بازار) و یک دلار کارمزد شارژ می باشد.